Pawlikowski za AJB: Nacionalistička mitologija je veoma raširena