Pavković: Evropski ministri raspravljaju otvaranju pregovora sa Makedonijom i Albanijom