Optuženi za masovna ubistva u Kravici traže izuzeće sudskog vijeća