Olakšano kretanje u Bagdadu, nakon 15 godina otvorena 'zelena zona'