Obilježavanje Dana RS-a, učestvovao i Treći pješadijski puk OSBiH