Nova palestinska vlada suočava se sa starim problemima