Mutabdžija najavio zatvaranje škole u Konjević Polju