Mosul: Stotine osoba na listi čekanja za vještačke udove