Mještani u strahu nakon kolapsa zgrada u Rio de Janeiru