Miljević: Politička snaga važnija od nezavisnih institucija