Milioni ljudi u teškoj situaciji nakon eksplozije u Bejrutu