Marinović o porukama sa protestne šetnje SPC-a u Podgorici