Maličbegović o posljednjem danu konferencije u Minhenu