Maličbegović: ANP ostaje vruća politička tema u BiH