Kos o mogućim efektima londonskih napada na izbore