Kontrola putnika u autobusu na graničnom prelazu Rupa