Kontekst: Zašto je historija kamen spoticanja u regiji?