Kontekst: Mladi inovatori u regiji trebaju podršku