Kontekst: Ko je bolje reagovao na pandemiju – Azija ili Evropa?