Kiseljak: Izvjesno je da će 'lex Mercator' biti izglasan