Kini upućeno pismo osude zbog postupanja prema Ujgurima