Kamberović: Građanske snage bile na strani fašizma