Još stotinu kreveta za najugroženije pacijente u Sarajevu