Holandija: Izborna kampanja u znaku diplomatskog spora