Genocid u Bosni kao inspiracija desničarima širom svijeta