Gagić: Velike količine mulja i smeća nakon povlačenja vode