Formiranje vlasti u RS-u, raspad Saveza za pobjedu