Fikret Čaušević o smanjenju britanskog rejtinga - Al Jazeera Balkans