Demokratski savez Kosova i Pokret Samoopredjeljenje postigli načelni dogovor