Crnogorski NVO sektor nezadovoljan Zakonom o pristupu informacijama