Crna Gora se zadužuje za još pola milijarde dolara