Bolivijci tradicionalnom medicinom protiv dijabetesa