Berane: Pritužbe na sporu reakciju policije u slučaju 'Tomkić'