Badnjević: Kupljeni respiratori ne mogu se koristiti za dugotrajnu ventilaciju