Alhemija/Alkemija Balkana u Sloveniji - 7. epizoda