Alhemija/Alkemija Balkana u Sloveniji - 6. epizoda