Alhemija/Alkemija Balkana u Sloveniji - 3. epizoda