Abdikcija japanskog cara, pitanja o budućnosti porodice