Državni dug Hrvatske 85 posto BDP-a

Manjak u budžetu opće države iznosio 2,48 milijardi eura ili 5,7 posto BDP-a, dug dosegnuo 85 posto BDP-a.

Pročitajte više...