Pregovori Ine i MOL-a bez ikakvog rezultata

Hrvatska strana kaže da mađarska kompanija nije iznijela konkretan prijedlog, MOL traži službenu poziciju Vlade.

Pročitajte više...