Ta čarobna riječ 'koverta'

Ostaje vječito pitanje da li su za mito i korupciju više krivi oni koji ga uzimaju ili oni koji ga daju. Ili obje...

Zvonimir Nikolić