Ona bijela kost

Sada, poslije svega, Fond za humanitarno pravo, kaže da je sve urađeno po obrascu srpske vojske i policije iz 1999.

Zoran Kosanović