Vozom iz Soluna, što dalje od rata

U rijetkim vozovima koji prolaze kroz Srbiju gotovo da nema više mladih stranaca sa Zapada, ali ima mladih koji su...

Zoran Kosanović