Film se gleda u sali, mraku i tišini

Svakako uvek postoje manje ili više dobri filmovi na FEST-u, ali svake godine su u pitanju filmovi koji su tu sa...

Boris Grgurović