Na balkanskoj ruti

Dečko ide sam, cesticom koja je zarasla u grmlju. Ide bratu u Njemačku, jer su mu u Mazar e Sharifu talibani ubili...

Marin Veršić