Srbija: Milioni eura za štampanje dokumenata

Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje Srbije u svojoj arhivi čuva više od 3,5 miliona predmeta.

Pročitajte više...